Academie Verloskunde, afdeling Groningen

Academie Verloskunde, afdeling Groningen

De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) is een samenwerkingsinstituut van Hogeschool Inholland en VU medisch centrum (VUmc), gericht op onderwijs en onderzoek op het gebied van verloskunde in ruime zin. Daartoe biedt zij de hbo+ opleiding Verloskunde aan in Amsterdam en Groningen. Zij heeft een onderzoeksafdeling aan VUmc, met een hoogleraar Midwifery Science, die onderzoek doet op het gebied van de verloskunde. Tevens biedt zij bij- en nascholing voor de gehele verloskundige keten. Binnen de opleiding zijn 73 medewerkers werkzaam. Zij zijn verspreid over de locaties Amsterdam en Groningen. Op dit moment is een nieuw curriculum gestart dat veelzijdig ambitieus is. Het draagt er zorg voor dat toekomstige verloskundigen zich als een partner kunnen op stellen binnen de integrale verloskundige keten. Daarnaast draagt het nieuwe curriculum bij aan de verdere academisering van onze opleiding.

Contactgegevens

Adres
Academie Verloskunde, afdeling Groningen Dirk Huizingastraat 3-5
9713 GL Groningen

Website http://www.verloskunde-academie.nl/