Lid Raad van Toezicht - met deskundigheidsprofiel organisatie, transitie e

Geestelijke gezondheidszorg

Accare

plaatsingsdatum

8 november 2018

arbeidsovereenkomst

Onbekend

ingangsdatum

In overleg

aantal uren

Kleiner dan 4 uren

opleidingsniveau

Overige

Raad van Toezicht

Accare biedt behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen bij psychische problemen en de gevolgen van psychische problemen, zoals schoolverzuim, agressie of opvoedproblemen. Dat doet Accare door behandeling, opleiding en onderzoek. Accare biedt zorg op eigen locaties en in gezondheidscentra, op scholen en bij gezinnen thuis, in sociale wijk- en basisteams en middels e-health. Accare beschikt over 27 poliklinieken in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Daarnaast is er 1 locatie waar Accare klinische zorg biedt. Naast haar zorgfunctie heeft Accare ook een academische functie. Als universitair centrum heeft Accare expliciet de maatschappelijke opdracht om de zorg voor jeugd verder te ontwikkelen. In het Child Study Center (CSC) zijn alle opleidings- en researchactiviteiten van Accare ondergebracht. Bij Accare werken 880 gedreven professionals (660 fte’s).

Functieomschrijving

De organisatie

Accare is een platte organisatie. Een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor wat Accare bereikt en geeft leiding aan de regiomanagers en de Centrale Diensten. Accare kent 7 regioclusters: Groningen/UC, Drenthe West, Friesland, Groningen Oost/Drenthe Zuid-Oost, Overijssel-Oost, Overijssel-West en Intensieve zorg.
In het regiocluster Intensieve zorg zijn de (resterende) klinische functies, inclusief de hier nauw op aansluitende intensieve ambulante ondersteuning, ondergebracht. De regio’s kennen een duale aansturing. De regiomanagers zijn verantwoordelijk voor hun regio en faciliteren de professionals. De professionals zelf hebben een belangrijke stem in het vormgeven van de zorg.

          

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht waakt over het integrale belang van Accare als organisatie en de rol van Accare in de samenleving. De Raad van Toezicht van Accare neemt hierbij de Zorgbrede Governance Code in acht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kent drie interne commissies: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. De commissies worden door de raad uit hun midden samengesteld. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur.

    
De Raad van Toezicht vergadert 6 maal per jaar of zo veel als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Onderwerpen op de agenda zijn o.a.: de strategische koers, kwaliteit van zorg, onderzoek en ontwikkeling, personeelsbeleid, bedrijfsvoering, financiën en algemene performance deels op basis van actuele externe en interne ontwikkelingen. Diversiteit is belangrijk wil een team, zoals de Raad van Toezicht van Accare, tot een goede prestatie komen. Daarom wordt er door de Raad van Toezicht gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels. Van belang hierbij is een diversiteit in sekse, leeftijd, achtergrond, deskundigheden en netwerken. Ook wordt er gekeken naar een juiste verdeling van leden van de Raad van Toezicht van binnen en buiten de regio.

                 

Algemene eisen leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van Accare hebben:

 • affiniteit en betrokkenheid met de doelgroep, doelstellingen en zorgfunctie van Accare. Tevens zijn zij bereid om aanwezig te zijn bij ‘events’ van Accare;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder terzijde te staan;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • op de hoogte van de kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit die aan de organisatie gesteld worden;
 • reflectief vermogen ten aanzien van het eigen functioneren;
 • voldoende beschikbaar en kunnen functioneren in een collegiaal team;
 • algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving;
 • vanuit helikopterview ontwikkelingen kunnen analyseren.

Functie-eisen

Profiel van het lid van de Raad van Toezicht met een organisatie, transitie en HRM achtergrond (op voordracht van de ondernemingsraad)

                  

Het lid van de Raad van Toezicht heeft:

 • aantoonbare bestuurlijke kennis op het gebied van “modern” HRM/HRD-beleid op strategisch niveau;
 • aantoonbare kennis van en ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van organisatie- en transitievraagstukken in de (jeugd)gezondheidszorg en/of het bredere sociaal domein;
 • ervaring met veranderprocessen in organisaties;
 • kennis op het gebied van ketensamenwerking en strategische positionering van een zorgorganisatie die gedomineerd wordt door professionals;
 • kennis en opvattingen over human values (boeien en binden en medewerkers participatie);
 • ervaring in of met ondernemingsraden strekt tot de aanbeveling;
 • aantoonbaar maatschappelijk betrokken;
 • ervaring als bestuurder of toezichthouder is een pre;
 • op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t Good Governance.

             

De ideale kandidaat weet wat er in het zorglandschap op strategisch en bestuurlijk gebied speelt en heeft het vermogen om op basis van deze kennis de rol (het vak) van toezichthouder in de Raad van Toezicht te vervullen. Heeft bij voorkeur een regionale binding.

              

Persoonsprofiel

Het lid van de Raad van Toezicht beschikt over de nodige analytische en conceptuele vaardigheden en begrijpt de dynamiek van een organisatie in transitie. Het lid is een verbindende persoonlijkheid met brede interesse in de maatschappelijke functie van Accare. Is in staat tot zelfreflectie en kritische reflectie op het te voeren beleid en de strategische koers van de organisatie. Een toezichthouder die zich durft uit te spreken en politiek sensitief is. Denkend vanuit de uitgangspunten van good governance, waarbij o.a. de balans tussen nabijheid en afstand altijd een uitdaging zal zijn.

Nadere informatie

Vergoeding

De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen onder de WNT norm haar toezichthouders te belonen. Dat betekent voor de leden van de Raad van Toezicht een vergoeding van ± € 6.300,- per jaar.

Sollicitatie richten aan

De procedure

Accare laat zich in deze procedure bijstaan door Stefan van Bergen van bureau Van Bergen Search www.vanbergensearch.nl. Een uitgebreid functieprofiel is   op te vragen via 088-0222100.

               

Gaarne ontvangen wij uw motivatie en cv vóór zaterdag 24 november 2018 bij voorkeur per mail: secretariaat@vanbergensearch.nl

ik ga solliciteren

Organisatie gegevens

Accare
Beilerstraat 173
9401 PJ Assen
http://www.accare.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
8 november 2018

Arbeidsovereenkomst
Onbekend

Ingangsdatum
In overleg

Aantal uren
Kleiner dan 4 uren

Opleidingsniveau
Overige

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 23 november 2018