Pedagogisch medewerker

Jeugdhulpverlening

Elker

plaatsingsdatum

10 januari 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

ZSM

aantal uren

Tussen 0 en 36 uren

opleidingsniveau

MBO+

Viyuna

Stichting Viyuna biedt opvang en begeleiding aan jonge alleenstaande vluchtelingen en gezinnen met als doel om deze groep kinderen en jongeren mee te laten doen in de samenleving. We bieden ook hulp aan hun gezinnen bij het vinden van een nieuwe balans als hereniging heeft plaats gevonden en het aansluiten op elkaar niet (meer) vanzelf gaat. Daarnaast bieden we zowel individuele ambulante begeleiding aan minderjarige en meerderjarige vluchtelingen. Stichting Viyuna is een onderdeel van de Elker – HetPoortje. Kijk voor meer informatie over Stichting Viyuna op onze website: www.viyuna.nl

Functieomschrijving

Dit is jouw uitdaging

We zoeken professionals die affiniteit hebben met jonge vluchtelingen/ volwassenen/gezinnen met een vluchtelingen achtergrond. Een professional die ervaring heeft in het creëren van een prettige leefsfeer in een woongroep of in de kleinere wooneenheden. Je bent iemand die makkelijk contacten aangaat met buurtbewoners en als ambassadeur van Viyuna naar buiten kan treden. Je ben iemand die de jongeren mee op sleeptouw neemt de maatschappij in zodat ze leren hoe ze contacten met anderen aan moeten gaan. Iemand die het contact met de voogden, de school en andere externe instanties aangaat en in staat is om lastige situaties die ontstaan op een constructieve, positieve en oplossingsgerichte manier aan te gaan. Iemand die oog heeft voor afwijkend gedrag, zodat er signalering en doorverwijzing is bij complexe problemen.

Maar je bent vooral een professional die zich in wil zetten om deze jonge vluchtelingen / volwassenen en gezinnen een echte kans op integratie te geven. Met jouw professionele, creatieve en positieve manier van werken help je deze jonge vluchtelingen / volwassenen en gezinnen om zo vlot en zo zelfstandig mogelijk mee te gaan doen in onze maatschappij.

Functie-eisen

We zoeken een professional voor de functie van flex medewerker. Je zult zowel werkzaam zijn in de woonhuizen als in de ambulante hulpverlening, grotendeels in de stad Groningen. Als medewerker van Viyuna werk in je in een zelfsturend team.  De teams worden door ons begeleid in het succesvol werken als zelfsturend team. Bij de inhoudelijke, meer complexe situaties kan direct worden teruggevallen op je collega’s, praktijkbegeleider of manager.  

Kennis

 • Een afgeronde MBO / HBO opleiding (registerplein / SKJ geregistreerd).
 • Je hebt ervaring in het werken met de doelgroep met een vluchtelingenachtergrond of staat open om deze uitdaging aan te gaan.
 • Inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken
 • Kennis van cliëntsystemen en mogelijk disfunctioneren hierbinnen
 • Kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie
 • het  ondersteuningsplan uitvoeren conform aangewezen methodiek en () interventies en veiligheidsplannen mede opstellen en inzetten
 • contacten met andere hulpverleners betrokken in het netwerk rond het gezin leggen, onderhouden en ontwikkelen evenals organiseren en uitvoeren van netwerkberaden
 • administratieve werkzaamheden met betrekking tot rapportage, registratie verrichten
 • outreachend werken
 • kennis van psychiatrie delen en toepassen in het werken met cliënten
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk (mondeling en schriftelijk).

  Vaardigheden

 • Je bent sociaal vaardig in de omgang met kinderen/jongeren/ volwassenen en gezinnen in spanningsvolle situaties.
 • Je beoordeelt de complexiteit van de problematiek en veiligheid van onze cliënten accuraat, en handelt hier naar.
 • Je bent flexibel voor het uitvoeren van (therapeutische) interventies in een ambulante setting en reageert adequaat op (abrupte) veranderingen in situaties.
 • je kan cultuursensitief werken
 • ervaring in het werken met jongeren/volwassenen en gezinnen met een vluchtelingen achtergrond is een pre

Nadere informatie

Het beheersen van één of meerder vreemde talen is een grote pre. Wij vragen dan ook anderstaligen, professionals met een vluchtelingen achtergrond m/v nadrukkelijk te solliciteren.

Je ontvangt een afroepovereenkomst voor minimaal 0 en maximaal 36 uur per week, waarbij de intentie is dat je in ieder geval voor 30 uur per maand wordt ingezet. Je basissalaris is 30 uur per maand waarbij de meeruren een maand later worden uitbetaald.

Sollicitatie richten aan

Heb jij het in je?

Laat ons in een motivatiebrief en cv weten wat je te bieden hebt, wat je drijfveren zijn en welke ervaring je hebt. Solliciteren kan middels de button 'Solliciteer' t.a.v. de heer Dennis Moorlag  Verdere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Dennis Moorlag, Praktijkbegeleider, tel: 06-10415963

Overige informatie

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern gesteld waarbij bij gelijke geschiktheid interne kandidaten de voorrang genieten op externe kandidaten.

Ook als je eerder gesolliciteerd hebt nodigen wij je uit om te solliciteren.

Er dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) te worden overlegd.

ik ga solliciteren

Organisatie gegevens

Elker
Hereweg 120
9725 AK Groningen
http://www.elker.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
10 januari 2019

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
ZSM

Aantal uren
Tussen 0 en 36 uren

Opleidingsniveau
MBO+

Salaris
Schaal 7

CAO
Jeugdzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 31 januari 2019