Teamcoach

Teamcoaches MindUp

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ Friesland

plaatsingsdatum

11 januari 2019

arbeidsovereenkomst

Onbekend

ingangsdatum

in overleg

aantal uren

Tussen 28 en 32 uren

opleidingsniveau

Functieomschrijving

MindUp zoekt teamcoaches

MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp zet mensen met deze problematiek weer in hun eigen kracht.
 

Onze agogisch geschoolde medewerkers begeleiden jaarlijks ruim 2.000 cliënten bij het (her)vinden van eigen mogelijkheden en het benutten van maatschappelijke kansen. Door het combineren van dagbesteding en individuele begeleiding met beschermd of begeleid wonen, zet MindUp haar medewerkers flexibel en gericht in waar zij nodig zijn.


MindUp heeft verschillende vestigingen in de provincie Friesland. Onze medewerkers bieden begeleiding op het gebied van wonen, werken en meedoen.

MindUp is voor diverse locaties in Friesland op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste teamcoaches voor 28 - 32 uur per week.


Kerntaak van de teamcoach is het coachen van medewerkers van één of meerdere teams van MindUp, in hun gedrag en ontwikkeling naar zelf meer zelfverantwoordelijkheid en het begeleiden en stimuleren van teamleden bij het leveren van een bijdrage aan het teamresultaat. Zowel het te behalen resultaat als de eigen verantwoordelijkheid van de teams wordt hierdoor vergroot. De teamcoach rapporteert aan en ontvangt hiërarchisch leiding van de manager MindUp.


Functie-informatie:

Coachen van zelf organiserende teams:

 • Coacht teams in hun ontwikkeling naar zelf organiserend vermogen en bespreekt periodiek de voortgang met de manager MindUp;
 • Past interventies toe afgestemd op de fase van teamontwikkeling en vervult hierbij verschillende rollen van sturend, instruerend en controlerend tot begeleidend, ondersteunend en inspirerend;
 • Coacht, faciliteert, stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van de zelf organiserende teams, stimuleert de teams in hun probleemoplossend vermogen op het gebied van samenwerking, communicatie en feedback geven;
 • Geeft individuele en teamgerichte coaching aan medewerkers van de teams bij het uitoefenen van de functie en bij het leveren van een bijdrage aan het teamresultaat;
 • Vervult een consultatieve functie voor medewerkers van de teams en stimuleert een open en veilig werk- en leerklimaat binnen de teams.

Bewaken van en coachen bij de realisatie van teamresultaten:

 • Signaleert afwijkende resultaten ten aanzien van de doelstellingen, monitort uitkomsten en bespreekt dit met de teams en treedt coachend op bij afwijkingen;
 • Ondersteunt de teams bij het opstellen van verbeterplannen;
 • Toont voorbeeldgedrag bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Adviseren en ondersteunen van het management bij teamtaken ten aanzien van personele zaken:

 • Voert het personeelsbeleid ten aanzien van onder andere verzuimbegeleiding en functioneringsgesprekken;
 • Bewaakt een adequate personele bezetting, stemt af met de rehabilitatiecoach;
 • Introduceert en begeleidt nieuwe medewerkers, stagiaires en flexibele medewerkers
 • Organiseert diverse (werk-)overleggen.

Overige werkzaamheden

 • Analyseert succesfactoren en knelpunten bij het werken met zelforganiserende  teams en adviseert hierover binnen MindUp;
 • Faciliteert samen met de rehabilitatiecoach locatie overleggen met cliënten;
 • Bespreekt de voortgang in de werkzaamheden en bijzonderheden met de manager MindUp.

   

Functie-eisen

Wij vragen:

 • Managementkennis op hbo niveau;
 • Ruime praktijkervaring in het primaire proces m.b.t. het sturen op resultaat en het coördineren en plannen van zorg;
 • Beschikt over actuele kennis en stevige ervaring met coaching en het begeleiden van teamprocessen en zelf organiserende teams in het primaire proces;
 • Kennis van de organisatie MindUp, veranderprocessen en teamprocessen;
  • Ontwikkelingen t.a.v. de WMO en andere stakeholders dienen te worden bijgehouden.

    

Nadere informatie

Wij bieden:

 • Een geweldig inspirerende werkomgeving;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ;
 • Indeling in functiegroep FWG 50;
 • Een contract voor de looptijd in eerste instantie van een jaar, met de intentie het contract te verlengen naar onbepaalde tijd bij goed functioneren.


Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Douwe Weening, manager MindUp, telefoonnummer 06 – 22 87 22 91 of via email douwe.weening@mind-up.nl

Sollicitatie richten aan

Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer MU 19007 in de onderwerp regel, kun je voor 28 januari 2019 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 1 februari 2019.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. GGZ Friesland is een rookvrije instelling. Wij gaan er van uit dat je daar een bijdrage aan levert en op het werk niet rookt.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Organisatie gegevens

GGZ Friesland
Postbus 932
8901BS Leeuwarden
http://www.ggzfriesland.nl/

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
11 januari 2019

Arbeidsovereenkomst
Onbekend

Ingangsdatum
in overleg

Aantal uren
Tussen 28 en 32 uren

Opleidingsniveau

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 28 januari 2019