Overig

Senior Inrichtingswerker Zorg & Behandeling

Overige

DJI, locatie P.I. Veenhuizen

plaatsingsdatum

16 mei 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

Wordt bepaald in onderling overleg

aantal uren

Gelijk aan 36 uren

opleidingsniveau

HBO

De organisatie

De penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen bestaat uit de locaties Norgerhaven en Esserheem en biedt plaats aan ongeveer vijfhonderd mannelijke gedetineerden. We kennen verschillende regimes: een huis van bewaring, een gevangenis, een afdeling voor stelselmatige daders (ISD) en een zeer beperkt beveiligde inrichting. Wij garanderen een uitstekend detentieklimaat en een sober, veilig en menswaardig basisregime. Op de locaties is alle noodzakelijke individuele zorg aanwezig. Maatschappelijke integratie is hierbij het leidende principe voor alle medewerkers.

Bij de PI Veenhuizen werken bijna vijfhonderd medewerkers, waarvan de meesten actief zijn in zogenoemde executieve functies. Dat houdt in dat ze direct contact hebben en werken met gedetineerden/patiënten. Daarnaast zijn er leidinggevenden op verschillende niveaus, zoals directieleden en middenkaderleden als afdelingshoofden, teamleiders beveiliging, een hoofd behandeling, een hoofd zorg, een hoofd algemene zaken en een hoofd gedetineerdenzaken.

De afdeling

ISD is een maatregel om meerderjarige stelselmatige daders (ISD’ers) te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting. De PI Veenhuizen is er daar één van. Met deze maatregel heeft de wetgever beoogd om stelselmatige daders, die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken, voor een periode van maximaal twee jaar in een inrichting te plaatsen die specifiek voor hen bestemd is. Binnen de PI Veenhuizen (intramuraal) verblijven 96 ISD’ers. Daarnaast zijn er ook nog circa 30 ISD’ers aanwezig (extramuraal) alwaar zij ook nog begeleiding krijgen.

Als senior inrichtingswerker zorg en behandeling ga je aan de slag op de ISD-afdeling, de plek waar stelselmatige daders verblijven. Met jouw gevarieerde takenpakket draag je bij aan een humane uitvoering van detentie, een beperking van detentieschade en voorkoming van recidive.

Functiebeschrijving

Jij bent verantwoordelijk voor de bewaring en beveiliging van de gedetineerden op de afdeling voor stelselmatige daders, maar mogelijk word je ook ingezet op een andere afdeling als dat nodig is. In de woon- en leefsituatie en bij activiteiten begeleid je justitiabelen op individueel niveau en verleen je intensieve zorg. Dit alles doe je vanuit de visie van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

In de dagelijkse begeleiding en zorg ben je hét voorbeeld voor jouw collega-inrichtingswerkers. Met jouw kennis en ervaring zet je je in voor het optimaliseren van werkprocessen. Je ziet erop toe dat de continuïteit van de dagelijkse zorg wordt gewaarborgd en je bevordert de deskundigheid en professionaliteit van het team. Zelf leg je verantwoording af aan het afdelingshoofd.

Functie-eisen

Je hebt hbo-niveau en een opleiding social work of vergelijkbare hbo-opleiding afgerond.

 • Je hebt bij voorkeur ervaring als medior zorg- behandelinrichtingsmedewerker (zbiw’er).
 • Je beschikt over vaktechnische kennis van bewaking, begeleiding, zorg en instructie.
 • Je hebt theoretische en praktische kennis van het groepswerk en bent bekend met observatiemethodes.
 • Je beschikt over enige kennis van vreemde talen om met buitenlandse justitiabelen te kunnen communiceren.
 • Je bent vaardig in het observeren van gedrag van justitiabelen en het deelnemen aan preklinische interventies.
 • Je hebt ervaring met het verlenen van zorg die gericht is op zelfverzorging, het omgaan met spanningen en angst en met het versterken van de eigen vaardigheden.
 • Je kunt goed improviseren, bent een regelaar en hebt ervaring met het vakinhoudelijk begeleiden van collega-zbiw’ers.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, en kunt heldere rapportages opstellen.
 • Je beschikt over inlevingsvermogen, kunt goed samenwerken en bent flexibel.
 • Je bent integer en stressbestendig, en hebt oog voor je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je bent initiatiefrijk en bent in staat een duidelijk oordeel te vormen op basis van afwegingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 8
 • Maand­salarisMin €2.503 – Max. €3.384 (bruto)
 • Dienst­verbandTijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week36
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Sollicitatie richten aan

Voor meer informatie over deze vacature:

D. Hofstra, Afdelingshoofd

06-50050506

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

ssc@dji.minjus.nl088-0754321

ik ga solliciteren

Organisatie gegevens

DJI, locatie P.I. Veenhuizen
Oude Asserstraat 20
9341 BC Veenhuizen
http://www.dji.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
16 mei 2019

Functiegebied
Overig

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
Wordt bepaald in onderling overleg

Aantal uren
Gelijk aan 36 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris

CAO
RIJK

Sluitingsdatum
solliciteren voor 1 juni 2019