Gedragswetenschapper

JBJR regio Groningen/ Drenthe

Jeugdhulpverlening

William Schrikker Groep

plaatsingsdatum

9 augustus 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met kans op verlenging

ingangsdatum

In overleg

aantal uren

Gelijk aan 20 uren

opleidingsniveau

WO

Wij zoeken voor de jeugdzorgregio Groningen/ Drenthe een ervaren: Gedragswetenschapper

Werkzaamheden
De Gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor inhoudelijke adviezen aan de Jeugdzorgwerkers, Gebiedsmanagers en Directeur Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, binnen de gemaakte resultaatafspraken met de betreffende Gebiedsmanagers. Levert vanuit functie-gebonden expertise een initiërende bijdrage aan de inhoudelijke beleidsontwikkeling van de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Op basis van prestatieafspraken met de Gebiedsmanager adviseren van de Jeugdzorgwerkers in casuïstiek en te nemen (kern-) besluiten met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van de besluitvorming jegens cliënten;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Directeur JBJR over kwaliteit van zorg;
 • Bijdrage leveren aan landelijke vakinhoudelijke innovatie en beleidsontwikkeling;
 • Bijhouden van actuele kennis van ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten over de problematiek van onze doelgroepen en deze communiceren;

Resultaatgebieden

 • Levert een beleidsmatige bijdrage aan de borging, doorontwikkeling en toepassing van expertise – tevens via de relatie met het Expertise Centrum – m.b.t. de doelgroepen en adviseert vroegtijdig de Directeur JBJR over mogelijke oplossingsrichtingen;
 • Voert in opdracht van de Directeur JBJR deelprojecten uit op WSS JBJR- niveau en vertaalt ontwikkelingen en innovaties op het eigen vakgebied naar methodieken en doelstellingen;
 • Adviseert Jeugdzorgwerkers conform de gemaakte resultaatafspraken met de Gebiedsmanager gericht op complexe kernbeslissingen, in te zetten interventies die nodig zijn om de gestelde (verbeter-) doelen in het plan van aanpak te behalen en het uitvoeren van kwaliteitstoetsen (risicomanagement, planmatig en methodisch werken);
 • Verzorgt evaluaties van incidenten en calamiteiten en levert een bijdrage aan de trendrapportage ten behoeve van de inspectie en/of financiers;
 • Neemt deel en levert bijdrage aan vakgroep(en);
 • Organiseert en leidt leer- en themabijeenkomsten en draagt bij aan sessies gericht op deskundigheidsbevordering van Jeugdzorgwerkers;

Wat vragen wij?

 • Afgeronde academische opleiding in een gedragswetenschappelijke richting;
 • Kennis van (erkende) therapeutische (crisis) interventies en behandelmethoden;
 • Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen;
 • Kennis van psychodiagnostiek;
 • Kennis van maatregelhulp binnen de Jeugdzorg en van de actuele methodieken;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Uitgebreide kennis van systeemversterkend en oplossingsgericht werken;
 • Heeft een lerende houding specifiek op alle ontwikkelingen van het vakgebied;

Je bent beroeps geregistreerd BIG of SKJ in de kamer van de pedagoog. Je hebt de registratie voor aanvang van het dienstverband afgerond en kunt ons hiervan een bewijs overleggen.

Wat mag je van ons verwachten?
Bij de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering zorgen wij goed voor anderen. Zeker ook voor onze medewerkers. Voor de vacature Gedragswetenschapper JBJR mag je rekenen op een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • Een salaris tussen € 3.115 en € 4.707 (conform CAO Jeugdzorg schaal 11);
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8%;
 • Een telefoon, laptop en NS business card;

Overige informatie

In het selectiegesprek zal integriteit en het opvragen van referenties aan de orde komen. De vacature wordt intern en extern geplaatst.

Meer informatie voordat je solliciteert?

Natuurlijk kan dat! Neem contact met mij op:
Anne de Leeuw

Gedragswetenschapper

088 - 526 1187

De sluitingsdatum van deze vacature is 1 september 2019

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

William Schrikker Groep
Postbus 12685
1100 AR Amsterdam
http://www.williamschrikkergroep.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
9 augustus 2019

Standplaats
Amsterdam

Functiegebied
Sociaal pedagogisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd met kans op verlenging

Ingangsdatum
In overleg

Aantal uren
Gelijk aan 20 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
€ 3.115,- tot € 4.707,- bruto p/m (36 uur)

CAO
Jeugdzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 1 september 2019