Buurtmaatschappelijk werker

Sociaal werk

Tinten Welzijnsgroep

plaatsingsdatum

6 september 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

per direct

aantal uren

Gelijk aan 36 uren

opleidingsniveau

HBO

Tintengroep

Tinten en de werkorganisaties zijn volop in beweging en groeiende; opdrachten vanuit de gemeenten worden incidenteel of structureel uitgebreid, het aantal interne en externe projecten groeit en er wordt vaker in het sociale domein aanbesteed. De groei van de totale organisatie zorgt logischerwijs ook voor een toenemende vraag naar goed en gekwalificeerd personeel. Iets wat op een krappe arbeidsmarkt een moeilijke opgave aan het worden is. Tegelijkertijd is hét uitgangspunt van ons strategisch personeelsbeleid onze vakbekwame professionals te faciliteren en te stimuleren om nog beter te functioneren, plezier en uitdaging in hun werk te geven en kansen te bieden om zich te (blijven) ontwikkelen. We willen graag medewerkers binden en boeien door oog te hebben voor hun talenten en deze voldoende te benutten.

Sociaal Werk de Schans

In de gemeente Westerkwartier is per januari 2019 de nieuwe stichting Sociaal Werk de Schans gestart. Zij maakt zich sterk voor de bewoners in wijken en dorpen op het gebied van wonen, zorg, jeugd, welzijn, participatie en vrijwilligerswerk. Sociaal Werk de Schans maakt deel uit van de Tintengroep. Door professionals en maatschappelijke organisaties in het sociale werkveld te verbinden, te ondersteunen en te faciliteren brengen wij inwoners en organisaties bij elkaar: dus niet ieder voor zich, maar samen. Als werkorganisatie behouden we daarbij altijd onze lokale kleur. Kortom: krachten bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet.

Functieomschrijving

Als buurtmaatschappelijk werker maak je onderdeel uit van een zelforganiserend gebiedsteam. Je bent zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk voor inwoners. Je stelt je actief op in het “ophalen” van hulpvragen en signalen uit het gebied. Je maakt gebruik van de individuele aanpak, systeemgericht werken en de collectieve, groepsgerichte aanpak. Doel is om de eigen kracht van cliënten en hun netwerk te versterken zodat mensen kunnen meedoen in de samenleving. De focus ligt op het toepassen van de methodiek van Mijn Positieve Gezondheid.

De standplaats van de functie is  de gemeente Westerkwartier

Wat zijn je taken als buurtmaatschappelijk werker
 

 • Je verzamelt informatie over de inwoner met een hulpvraag en diens leefomgeving. Daarnaast breng je het sociale netwerk in kaart en de mogelijkheden om de cliënt en zijn of haar netwerk te versterken.
 • Je geeft adviezen en informatie over onderwerpen van algemene en zakelijke aard of verwijst een vraag door naar andere interne of externe personen/instanties.
 • Je bent actief in het onderhouden van contacten met inwoners en ketenpartners die kunnen bijdragen aan het realiseren van activiteiten.
 • Je activeert, coacht en stimuleert kwetsbare inwoners tot het nemen van initiatieven, het vormgeven aan activiteiten en aangaan van veranderprocessen.
 • Je werkt nauw samen met de teams Mens en Gezin.
 • Indien nodig verwijs je cliënten in- en/of extern door.


Wat zijn je taken als lid van een zelforganiserend gebiedsteam
 

 • Je zet je expertise in ten behoeve van de teamprestaties
 • Passend bij je talenten ben je verantwoordelijk voor teamtaken, zoals bijvoorbeeld PR-taken, aanmeldingen, budget
 • Je draagt actief bij in het vertalen van signalen en ontwikkelingen in beleidsvoorstellen/werkplannen
 • Samen met het team rapporteer je periodiek over de voortgang van de werkzaamheden, zowel kwalitatief als kwantitatief

Wij vragen
 

 • Een afgeronde HBO opleiding Maatschappelijk Werk/Sociaal Werk
 • Kennis van methodieken zoals: Mijn Positieve Gezondheid, ZRM, Sociale Netwerk Versterking, Oplossingsgericht werken, outreachend werken, Signs of Safety
 • Ervaring op thema’s als Schoolmaatschappelijk Werk, Armoede, Jeugd, Huiselijk Geweld, Zingeving etc.
 • Kennis van verschillende doelgroepen
 • SKJ registratie of registerplein registratie of de bereidheid deze te halen
 • Een enthousiaste medewerker die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners
 • Een proactieve en daadkrachtige werkhouding
 • Een outreachende aanpak gericht op resultaten
 • Oog hebben voor signalering en positie durven nemen
 • Flexibiliteit
 • Zelfstandigheid
 • Reflecterend vermogen

 

Wij bieden

 • Een cultuur en organisatiestructuur met ruimte voor ontwikkeling van jouw talenten
 • Een arbeidsovereenkomst per direct tot 1 mei 2020
 • Salariëring en rechtspositie conform de CAO Sociaal Werk. De functie van buurtmaatschappelijk werker is gesalarieerd volgens salarisschaal 8 (€ 2.627,00 - € 3.742,00 bruto bij een fulltime dienstverband).

Contact

Geïnteresseerd geraakt in deze uitdagende functie bij de Sociaal Werk de Schans? Stuur dan je motivatie met CV uiterlijk zondag 22 september naar Linda Sikkenk o.v.v. sollicitatie Buurtmaatschappelijk werk, via l.sikkenk@sociaalwerkdeschans.nl  


De gesprekken zijn gepland op 27 september a.s. in de ochtend.

Overige informatie

Voor meer informatie klik hier

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Tinten Welzijnsgroep
Postbus 50
9460 AB Gieten
http://www.tintenwelzijnsgroep.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
6 september 2019

Standplaats
Leek

Functiegebied
Maatschappelijk/cultureel

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
per direct

Aantal uren
Gelijk aan 36 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
schaal 8 (minimaal € 2.627 bruto en maximaal € 3.742 bruto bij een fulltime dienstverband).

CAO
Sociaal Werk

Sluitingsdatum
solliciteren voor 22 september 2019