Orthopedagoog-generalist

GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist

Jeugdhulpverlening

Jeugdhulp Friesland

plaatsingsdatum

8 november 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

zo spoeg mogelijk

aantal uren

Gelijk aan 24 uren

opleidingsniveau

WO

Algemeen

Stichting Jeugdhulp Friesland helpt kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders bij problemen rond gedrag, ontwikkeling en opvoeding. Dit kunnen kleine of juist grote en ernstige problemen zijn. Onze hulp sluit hierbij aan. We geven kortdurende hulp, maar ook intensieve behandeling en opvang. Cliënten krijgen zo snel mogelijk hulp die past en werkt. De veiligheid en ontwikkeling van jonge mensen staat bij ons centraal. We geven onze hulp vanuit 39 locaties. Jeugdhulp Friesland heeft ongeveer 700 medewerkers. Jaarlijks helpen we ruim 2500 cliënten. In 2010 zijn we gestart met het Behandelcentrum Woodbrookers en sindsdien zijn we bezig met het optimaliseren van het behandelklimaat voor onze jongeren. Het behandelklimaat wordt gekenmerkt door structuur en betrokkenheid waardoor jongeren in een veilige omgeving op weg naar zelfstandigheid kunnen gaan. We willen ons verder ontwikkelen als een kenniscentrum voor een combinatie van gedragsproblemen, systeemproblemen en traumagerelateerde kerncognities. Wij bieden medewerkers de uitdaging zich te ontwikkelen in een dynamische werkomgeving. We verwachten van onze medewerkers een proactieve houding en verantwoordelijkheidsgevoel. Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij de veiligheid van kind en jeugdige centraal staat. Jeugdhulp Friesland is door haar omvang en expertise in staat allerlei verschillende vormen van zorg en orthopedagogische behandeling aan kinderen (0-12) en jeugdigen (12-18) te bieden. Het doel van de behandeling is de autonomie, die past bij de leeftijd en de mogelijkheden, van de cliënt te bevorderen.

Een kind of jongere met problemen op weg helpen naar een goede toekomst. Waarin hij of zij zelfstandig verder kan. We hebben iedereen in onze organisatie nodig om deze uitdaging aan te gaan! Samen werken we aan een veilige toekomst voor jeugdigen.  
 

Om onze ambitie waar te maken hebben we versterking van ons team nodig. Wij hebben een prachtige werkplek voor een:

Orthopedagoog/psycholoog

(GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist)

(minimaal 24 uur tot maximaal 32 uur)

op Behandelcentrum Woodbrookers met de focus op jongeren met een licht verstandelijke beperking.  

Je gaat bij ons:

 • binnen de kaders van ons kwaliteitsstatuut werken als regiebehandelaar;
 • werkzaam zijn in Kortehemmen op Behandelcentrum Woodbrookers voor jongeren van 12 tot 18+ jaar met orthopsychiatrische problemen in het kader van gespecialeerde jeugd-GGZ en Jeugdzorg Plus;
 • handelingsgerichte diagnostiek uitvoeren en behandelaar zijn, bijvoorbeeld als EMDR, CGT of systeemtherapeut;
 • behandelcoördinatie uitvoeren voor de (open) behandelgroep de Es waar met name jongeren verblijven met een licht verstandelijke beperking;
 • inhoudelijk leidinggeven, het behandeltraject coördineren en het evalueren van het hulpverleningsproces met jongeren en/of ouders/verzorgers. Het doel daarvan is een bijdrage leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid en verminderen van afhankelijkheid zo snel dit mogelijk, veilig en verantwoord is;
 • andere disciplines betrekken om te komen tot een geïntegreerde behandeling vanuit een overstijgende en inhoudelijke verantwoordelijkheid;
 • een bijdrage leveren aan deskundigheid van jeugdzorgwerkers en beleidsontwikkeling van de organisatie door bijvoorbeeld ontwikkeling van het zorgportfolio, methodiekontwikkeling, innovaties het uitwerken of implementeren van innovaties en het geven van klinische lessen.

             

Je past bij ons als je:

 • karakter hebt! Ambitieus en enthousiast bent en gevoel voor humor hebt;
 • goed kunt samenwerken in dualiteit met de zorgcoördinator;
 • coachend bent naar de uitvoerende jeugdzorgwerkers;
 • gebruik weet te maken van je professionele autonomie;
 • een afgeronde academische opleiding hebt aangevuld met een opleiding GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist. Bij voorkeur opleidingen hebt gevolgd om therapie te geven, specifiek systeemtherapie, EMDR, CGT of schematherapie;
 • een BIG registratie hebt;
 • bij voorkeur meerdere jaren ervaring hebt in de jeugdhulpverlening (met name residentiële zorg en behandeling) en/of zorg voor jeugdigen/volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking;
 • creatief en innovatief bent en blijvende ontwikkeling ziet als een uitdaging;
 • flexibel en stressbestendig bent en graag samenwerkt in een dynamische omgeving;
 • kennis hebt van ambulante interventies en de sociale kaart.

Je krijgt bij ons:

 • een tijdelijk dienstverband voor 24-32 uur per week voor 1 jaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring is een vast dienstverband bespreekbaar;
 • arbeidsvoorwaarden en inschaling conform de CAO Jeugdzorg, schaal 12;
 • een mooie baan binnen een waardengedreven organisatie met een dynamische werkomgeving met ambitieuze collega’s en mooie uitdagingen op het gebied van verder professionaliseren van de behandeling aan jeugdigen;
 • mogelijkheden tot het bevorderen van je deskundigheid en het realiseren van je ambities middels onze Jeugdhulp Academie en Opleidingsplatform Jeugd (www.opjeugd.nl) zoals:
 • specialisatie als therapeut zoals EMDR, CGT of schematherapie;
 • interne scholing middels cursussen en refereeravonden, onder andere in samenwerking met ketenpartners;
 • intervisie (eventueel supervisie en werkbegeleidng) met post-master opgeleide collega’s;
 • periodiek aanbod van interne opleidingsplaatsen voor GZ-psycholoog en klinisch psycholoog.

Enthousiast?

Solliciteren kan tot en met zondag 1 december 2019 via onze website www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures.
Wij informeren je per e-mail of telefonisch over het verdere verloop van de procedure. 

Algemene informatie

In de sollicitatieprocedure wordt specifiek aandacht besteed aan het thema (seksueel) grensover-schrijdend gedrag. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg (commissie Samson). Ook het opvragen van informatie op dit gebied bij referenten maakt onderdeel hiervan uit.

Voor deze vacature wordt zowel intern als extern geworven. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de procedure.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die spoedig inzetbaar zijn, maar bovenal naar de kandidaat die past bij het profiel en ons team komt versterken en aanvullen.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Rob Wielink, manager behandelzaken op telefoonnummer 0649493104.

Hij beantwoordt graag al je vragen!

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Jeugdhulp Friesland
Badweg 4
8934 AA Leeuwarden
http://www.jeugdhulpfriesland.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
8 november 2019

Standplaats
Leeuwarden

Functiegebied
Overig

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
zo spoeg mogelijk

Aantal uren
Gelijk aan 24 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
conform CAO

CAO
Jeugdzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 1 december 2019